امروز : 14 اسفند 1402

5000

تعداد مقالات

1

تعداد آزمایشگاه

1

تعداد مجلات

کسب رتبه پنجم

در بین مراکز تحقیقات بیومدیکال
سوالات متداول
چه تحقیقاتی در مرکز انجام می‌شود؟

طرح های تحقیقاتی سلولی- مولکولی و بالینی در رشته تغذیه و بیوشیمی

نحوه همکاری با مرکز چگونه است؟

طرح های تحقیقاتی مرتبط خود را در قالب پروپوزال برای مرکز ارسال کنید تا در شورای پژوهشی مرکز مطرح گردد

این مرکز چه امکاناتی را برای دانشجویان فراهم میکند

   برگزاری کارگاه های مرتبط با مقاله نویسی، ایده پردازی، و فراهم کردن تجهیزات آزمایشگاهی برای انجام طرح های تحقیقاتی